Somore  Sverige AB var ursprungligen en enhet inom De2 Gruppen (med tillhörande dotter- och systerbolag).  Somore bildades ur De2 Gruppen  tillväxtambitioner.  Många stödfunktioner var outsourcade, samtidigt som det nu fanns ett finansiellt incitament i att utveckla funktionerna. Det separata bolaget bildades med ambitionen att också kunna erbjuda detta externt.


Somore, Vi är Företaget för Företag

Vår vision är en enklare vardag för våra kunder i segmentet små till mellanstora företag. Vi underlättar vardagen för företag, vår primära styrka ligger i att leveranskapaciteten inte är beroende av underentreprenörer eller andra externa parter. Upplägget bäddar för synergier. Ett exempel är där vi sköter ekonomin, och därigenom får insikter kring nya relevanta mål inom försäljning och/eller inköp för ökad effektivitet. Målet är att frigöra tid för kund till dennes kärnverksamhet.

Vår ambition är alltid att utveckla kompetensen internt för att värna om den inre effektiviteten och säkerställa en skalbar modell. Det här kombineras med tydliga strukturer internt för säkerställandet av erbjudandets utveckling, men även strukturer för kompetensutveckling av enskilda medarbetare.

Läs mer om oss och om våra tjänster.