Ekonomi dark lines icon -Tjänsteområden

Ekonomi

God ekonomi är givetvis ett gynnsamt läge, men också ett relativt sådan. De avgörande faktorerna är, oavsett nuläge, kontroll och uppföljning. Vi hjälper till med det operativa såsom deklaration hantering, löpande redovisning, rådgivning och bokslut. Som partner stöttar vi även i att tyda resultaten genom att gå igenom relevanta nyckeltal för just er verksamhet.

Tjänster

Deklaration

Vi ser till att deklarera moms, arbetsgivaravgifter med tillhörande avstämningar.

Ekonomi rapportering
Vi tar fram månadsrapportering med balans- och resultatrapport, grafiska rapporter, branschspecifika nyckeltal, resultat- och likviditetsrapporter.
Redovisning

Vi tar hand om bokföring av verifikationer, avstämningar, moms- och arbetsgivardeklarationer, rapportering till Skatteverket.

Bokföring

Vi säkerställer att er bokföring utförs enligt lag och följs upp.

Löneadministration

Vi utför löneberäkning, GDPR-säkra lönespecifikationer och kontrolluppgifter, rapportering till Fora, Collectum m. fl.

Rådgivning (Plus)

Rådgivning inom person- och företagsbeskattning, bokslutsrådgivning, affärsrådgivning, lönsamhetsanalys, rådgivning vid start eller ombildning av företag, skogs- och jordbruksbeskattning, pensionsrådgivning.

Bokslut (Plus)

Vi gör bokslutstransaktioner, upprättande av årsredovisning, bokslutsrapport.

Begär offert

Beskriv ert företag för oss, så hjälper vi er med att hitta rätt lösning för er verksamhet!