Tjänster

Utformningen av erbjudandet, i kombination med den interna  leveranskapaciteten, ger våra kunder en leverantör att likställa med en resurs. Bredden i utbudet av tjänster och kompentenser skapar också en mångsidighet, vilket skapar relevans för fortsatt dialog/samarbete i takt med att kunds verksamhet utvecklas och behoven förändras Vid nyttjande av Somores tjänster är målet att frigöra tid som sedan kan kanaliseras till aktiviter kopplade till kärnverksamheten

Tjänster som vi erbjuder

IT-tjänster - icon i mörk grå färg

IT-Tjänster

Digitala lösningar är en del av allas vardag, vi hjälper er att effektivisera detta med att sköta drift och underhåll av löpande uppdateringar, förbättringar och reparationer…

HR - icon i mörk grå färg

HR

Vår HR-tjänst ser vi till att ni har basprocesserna på plats. Med satta mallar, rutiner, förvaring och uppföljning säkerställer ni dels era medarbetares behov – men även era egna…

Inköp - icon i mörk grå färg

Inköp

Hur fungerar strategiskt inköpsarbete? Vad är en kundspecifik upphandling? Vi optimerar era inköp med vår inköpsportal, utveckling av strategiskt inköpsarbete, kvalitetssäkringar…

Marknadsföring - icon i mörk grå färg

Marknadsföring

Vi hjälper er att stärka ert varumärke och uppnå ett bättre marknadsresultat genom att nå ut till rätt målgrupp med våra tjänster inom social media, e-mailmarketing, content marketing….

Ekonomi - icon i mörk grå färg

Ekonomi

God ekonomi är givetvis ett gynnsamt läge, men också ett relativt sådan. De avgörande faktorerna är, oavsett nuläge, kontroll och uppföljning. Vi hjälper till med det operativa såsom deklaration….

Hållbar-Affärsutveckling - icon i mörk grå färg

Hållbar Affärsutveckling

Det är lätt att fastna i dagliga operativa åtaganden, men den långsiktiga hållbarheten uppnås genom proaktivitet. Vi hjälper er att uppnå ett lönsam hållbarhetsarbete genom att….