IT-tjanster dark lines icon -Tjänsteområden

IT-tjänster

Digitala lösningar är en del av allas vardag vi hjälper er att effektivisera detta med att sköta drift och underhåll av löpande uppdateringar, förbättringar och reparationer. Samt hantering av servicedesk, sökmarknadsföring, web och grafisk design.

Tjänster

Drift & Underhåll av hemsida
Löpande hantering och uppdateringar av hemsida. Rätt tema, fungerade plug-ins med mera. Vi har skapar en rutin för att löpande se över förbättringar. Syns du inte, så finns du inte. Din hemsida är din officiella profil på nätet – säkerställ relevans, design, funktion och synlighet!
Webb & Grafisk Design (Plus)

Tilltalande, tydlig och enhällig grafisk design underlättar igenkänningen av erat varumärke, men skapar också en behagligare och effektivare upplevelse för era besökare.

Servicedesk

En servicedesk är den första kontakten för era medarbetare och IT-organisationen (vare sig den finns inhouse eller outsourcad). Vår servicedesk är en go-to kontaktyta för samtliga medarbetare vid ärenden kring IT, exempelvis: tjänsteavbrott, förändringar av utrustning/mjukvara). Ni tar kontakt – vi tar action och återkommer.

Search Engine Marketing SEM (Plus)

Search Engine Optimization och/eller Search Engine Advertising. Köpbeslut börjar ofta med en Google-sökning. Säkerställ att er hemsida är korrekt utformad och programmerad för att hamna så högt upp som möjligt i sökmotors sökningarna. Komplettera med annonsering för ytterligare exponering och med större möjligheter till anpassning utifrån målgrupp och syfte.

Digitala lösningar (Plus)

Från idé till implementering! Har ni en idé eller vision? Låt oss tillsammans titta på hur vägen dit kan se ut och vilka processer och resurser som måste skapas och/eller allokeras.

Begär offert

Beskriv ert företag för oss, så hjälper vi er med att hitta rätt lösning för er verksamhet!