Inköp dark lines icon -Tjänsteområden

Inköp

Hur fungerar strategiskt inköpsarbete? Vad är en kundspecifik upphandling? Vi optimerar era inköp med vår inköpsportal, utveckling av strategiskt inköpsarbete, kvalitetssäkringar, leverantörsutvärderingar och stöd/upplärning vid upphandlingsärenden.

Tjänster

Inköpsportal

Ni får möjlighet att nyttja våra upphandlade leverantörer som erbjuder konkurrenskraftiga priser och villkor.

Strategiskt inköparbete

Vi hjälper er att systematiskt säkerställa, optimera samt redovisa statistik över inköpen från respektive leverantör. Förutom att ta kontrollen, läggs också grunden för ett framtida arbete baserat på data.

Kvalitetssäkring

Vi hjälper er att följa upp ramavtalsleverantörer löpande för att säkerställa att era förväntningar möts och avtalet utformning är anpassat för era behov.

Kundspecifik upphandling (Plus)

Osäkerhet kring hur det går till vid upphandlingar? Våra upphandlingsexperter hjälper er genom hela processen.

Begär offert

Beskriv ert företag för oss, så hjälper vi er med att hitta rätt lösning för er verksamhet!