Välkommen till Somore vi är

Företaget för Företag

Kompetent & kostnadseffektiv outsourcing till Somore! Somore erbjuder singel, paketerad & helhetslösningar av tjänster med ett kompetent team till en attraktiv prisbild för en outsourcing. Vi är endast en internetuppkoppling bort från våra kunder.

 

}

Mer tid till kärnverksamhet

Ökad kvalité

1

Flexibilitet

Tjänster som vi erbjuder

IT-tjänster - icon i mörk grå färg

IT-Tjänster

Digitala lösningar är en del av allas vardag, vi hjälper er att effektivisera detta med att sköta drift och underhåll av löpande uppdateringar, förbättringar och reparationer…

HR - icon i mörk grå färg

HR

Vår HR-tjänst ser vi till att ni har basprocesserna på plats. Med satta mallar, rutiner, förvaring och uppföljning säkerställer ni dels era medarbetares behov – men även era egna…

Inköp - icon i mörk grå färg

Inköp

Hur fungerar strategiskt inköpsarbete? Vad är en kundspecifik upphandling? Vi optimerar era inköp med vår inköpsportal, utveckling av strategiskt inköpsarbete, kvalitetssäkringar…

Marknadsföring - icon i mörk grå färg

Marknadsföring

Vi hjälper er att stärka ert varumärke och uppnå ett bättre marknadsresultat genom att nå ut till rätt målgrupp med våra tjänster inom social media, e-mailmarketing, content marketing….

Ekonomi - icon i mörk grå färg

Ekonomi

God ekonomi är givetvis ett gynnsamt läge, men också ett relativt sådan. De avgörande faktorerna är, oavsett nuläge, kontroll och uppföljning. Vi hjälper till med det operativa såsom deklaration….

Hållbar-Affärsutveckling - icon i mörk grå färg

Hållbar Affärsutveckling

Det är lätt att fastna i dagliga operativa åtaganden, men den långsiktiga hållbarheten uppnås genom proaktivitet. Vi hjälper er att uppnå ett lönsam hållbarhetsarbete genom att….

Om oss

Somore Sverige AB är  ”Företaget för Företag”. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder i segmentet små till mellanstora företag. Vi underlättar vardagen för företag, vår primära styrka ligger i att leveranskapaciteten inte är beroende av underentreprenörer eller andra externa parter.

Upplägget bäddar för synergier. Ett exempel är där vi sköter ekonomin, och därigenom får insikter kring nya relevanta mål inom försäljning och/eller inköp för ökad effektivitet. Målet är att frigöra tid för kund till dennes kärnverksamhet.

En bild på Somore loggan i olika färger - om oss

Kontakt

Tjänsteområden

Tjänster

Kundcitat

D2 Gruppen AB

”Med Somore som helhetsleverantör och partner kan jag fokusera helt på vår core business och våra kunder! Att starta och driva bolag i Sverige är tufft, inte minst om man ska göra allt själv. Ända sedan Somore tog över D2:s övergripande administrativa uppgifter har jag och min ledning kunnat koncentrera oss på affären och kunden.”

Dusko Stojanovski

CEO & Partner på D2 Gruppen AB

Tribau AB

”Att driva företag är så mycket mer än att bara genomföra arbeten och fakturera tiden. I samband med att uppdrag genomförs, ska bokföringen göras, inlägg läggas upp på Linked In, logotyper tas fram, material ska köpas in, kvitton registreras och avtal upprättas. Somore, med dess breda utbud av tjänster, fungerar som en perfekt samarbetspartner till oss.”

Axel Ekberg

Verksamhetsanvarig på Tribau AB

”Jag är otroligt glad över den supporten och vägledningen jag fått av Somore, som nystartat företag är det mycket nytt att tänka på och svårt att veta vad man ska fokusera på. Då är det tryggt att ha en erfaren part som vägleder till rätt val”

Marko Ivanisevic

Grundare/ konsult på IVACOM AB