Framtagen personalhandbok för medarbetare och chefer

Framtagen personalhandbok för medarbetare och chefer

Medarbetarna har många frågor som de behöver få svar på från deras närmsta chef, svaren kan dröja då chefen kan ha ett fullspäckat schema men frågorna som ställs kan vara väldigt enkla frågor.Några exempel: Hur gör jag vid utläggshantering? vart skickar jag in min...